İLAN DETAY

Geri

Mekanik Bakım Teknisyeni

 
PHILIP MORRIS SA


17.09.2019

 

Görev tanımı:

 • İş güvenliği politikalarını günlük rutin işlerle bütünleştirip, iş güvenliği prosedürlerini titizlikle takip etmek.
 • Şirket hedeflerini gerçekleştirmek üzere, yürürlükte olan prosedür ve politikalar ile üretim ve bakım planlarını takip ederek, sorumlu olduğu makina gruplarının her türlü bakım aktivitelerine katılmak. Belirlenmiş bakım iş listelerine uygun biçimde işlerin ve bakım teknisyenlerinin organizasyonunu yapmak. Bakımlarda ya da arıza durumlarında kullanılmak üzere kayıtlı yedek grupların hazır ve kullanılabilir durumda olmalarını sağlamak için atelyede grup toplama işini organize ve takip etmek.
 • Bakım toplantılarına katılmak ve bakımda planlanan aktivitelere uygun olarak bakım teknisyenlerinin iş dağılımını organize etmek. Planlı bakım aktivitelerinin planlanan süre, uygun maliyet ve mümkün olan en yüksek kalitede yapılmasını sağlamak. Bakım sırasında kullanılan gerekli form ve listelerin doğru ve eksiksiz biçimde doldurulmalarını sağlamak. Bakım öncesi ve sonrasında makina performans göstergelerinin takibini yaparak; bakımla ilgili olumlu ya da gelişmesi gereken alanları tespit edip; bakım strateji ve uygulamalarının sürekli gelişiminin sağlanmasında bakım şefine destek olmak
 • Bakım atelyesinin düzenli ve temiz bir şekilde tutulmasını sağlamak. Düzen ve temizliği bir plan dahilinde oluşturmak ve korumak üzere yürütülen çalışmaları gözetmek ve çalışmalarda aktif görev almak. Mevcut sistemleri kullanarak yedek grupların takibini yapmak. Bakımı yapılacak grupların önceliklerini belirleyerek, grupları hazır hale getirmek üzere teknisyen organizasyonunu yapmak, yedek parça ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerektiğinde sistem üzerinden İlk siparişlerini yapmak.
 • Mini eğitimler ya da Tek Nokta Dersleri hazırlayıp vermek suretiyle üretim ve bakım teknisyenlerinin teknik bilgi ve tecrübelerinin artırılmasını sağlamak. Belirgin bir disiplin oluışturmak üzere şirket politika ve prosedürleri ile işçi sağlığı ve iş güvenliği prosedürlerine uygun davranarak örnek olmak. Üretim ve bakım ekipleri arasında etkin iletişimin kurulmasını sağlamak.
 • Bakım yada mekanik arızalar sırasında çıkan parçaların geri kazanımını araştırmak. Yedek parça sarfiyatını azaltacak projeler geliştirmek ya da projelerde görev almak.
 • Değişen Masai saatlerine uyum sağlayabilecek.

Yeterlilikler :

 • Mekanik Bakım konusunda en az 3 yıl çalışma deneyimi.
 • Mekatronik altyapısı.
 • Yukarıda belirtilen bölge kapsamındaki makine ve ekipmanlar için her türlü mekanik müdahaleyi yapabilen (arıza, makine ayarı, bakım vb.) Bu teknolojiler konusunda ayrıntılı bilgi ve yüksek derecede uzmanlığa sahip olan.
 • İyi düzeyde problem çözme becerisi ve analitik düşünce.
 • İyi düzeyde iletişim becerisi (yazılı ve sözlü), takipçi, proaktif,pozitif.
 • Teknik çizim okuyabilme ve el aletleri kullanma kabiliyeti.
 • Pnömatik, rulman ve yağlama bilgisi.
 • Tercihen MS Office bilgisi.
 • Teknik ve Dengi Lise Mezunu.


İzmir